Par mums

Bērni ir puķes Dieva pasaules dārzā, kas uz laiku ir uzticēti mūsu mīlestībai un kopšanai, bet, kas attīstās un aug pēc viņu pašu nesatricināmiem likumiem. /Zenta Mauriņa/

Katram pumpuram vajadzīgs laiks, saule, gaiss un mitrums, lai uzziedētu un nestu sēklas.

Lai sniegtu labāko izglītību un audzināšanu, esam apkopojuši un izvērtējuši dažādas pedagoģiskās pieejas, un nonākuši pie secinājums, ka savu pedagoģisko koncepciju balstīsim itāļu ārstes un pedagoģes Marijas Montessori idejās. Savā ikdienas darbā pielietojam Montesori pedagoģiskās pieejas principus.

Bērniem jau piedzimstot piemīt dabiska iekšēja vēlme kļūt patstāvīgiem un neatkarīgiem. Bērni vingrinās pārvaldīt savu ķermeni, mācās darīt praktiskas lietas, saprast, izzināt pasauli, vēlāk rodas dabiska interese mācīties ciparus, burtus. Vecāku un skolotāju pienākums ir būt palīgiem bērnam tik svarīgajā pasaules atklāšanas ceļā. Principi ko savā darbā ievērojam:
Skaties uz bērnu! – skolotājs vēro bērna darbību, pamana, kas bērnu interesē un rada vidi, kurā bērnam darboties.
Netraucē bērnam! – bērns var darīt visu, kas nekaitē pašam, citiem vai videi. Sargāsimies aiz nepacietības bērna vietā darīt to, ar ko bērns pats var tikt galā, ja viņu nesteidzina un nepārtrauc!
Palīdzi bērnam izdarīt pašam! – Rūpes par to, lai bērnam būtu iespēja apgūt nepieciešamās prasmes.

Mēs palīdzēsim bērnam iemācīties izdarīt pašam, palīdzēsim pārvarēt grūtības, nevis izvairīties no tām. Būsim palīgi un atbalsts vecākiem viņu rūpēs par savu mazuli.

„Dudiņdārza” pedagogi caur sirsnīgu un individuālu pieeju palīdzēs Jūsu bērniņam harmoniski attīstīties jau no 1 gada vecuma un sagatavoties skolas gaitām. Mēs domājam par to, lai pasaules izziņas process ir bērnam patīkams, viegls, vienkāršs, bērna interesēm atbalstošs un prieka pilns.