Dienas ritms

  PPII "Dudiņdārzs" uzņem bērnus vecumā no 1,6 – 6 gadiem

 

  Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena
7:00-8:30 Bērnu sagaidīšana, sarunas ar vecākiem, rotaļas
8:30-9:00 Brokastis
9:00-9:10 Rīta aplis
9:30-10:30 Rotaļnodarbības
10:30-12:00 Pastaiga, sporta spēles laukumā, gatavošanās pusdienām
12:00-12:30 Pusdienas, gatavošanās diendusai
12:30-15:00 Diendusa
15:00-15:30 Celšanās, gatavošanās launagam, gultu klāšana
15:15-15:30 Launags
15:30-16:30 Rotaļas, individuālas nodarbības, tematiskie pasākumi (pēc plāna)
16:30-16:45 Gatavošanās pastaigai
16:45-17:45 Pastaiga, sarunas ar vecākiem, bērnu pavadīšana mājās
17:45-19:00 Rotaļas, sarunas ar vecākiem, bērnu pavadīšana mājās

*rotaļnodarbība pēcpusdienā.

  • Individuālais un apakšgrupu darbs bērnu spēju attīstīšanai (lasīt mācīšanas un rakstīt mācīšanas pamati) tiek organizēts katru dienu dažādos darbības veidos;
  • Trīs reizes nedēļā organizē sporta rotaļnodarbības un divas reizes – sporta spēles telpā vai laukumā;
  • Kopējais mācību nodarbību ilgums dienā nepārsniedz 120 minūtes. Nodarbības var tikt mainītas saistībā ar bērna aktuālām vajadzībām, aktuālām norisēm dabā, sabiedriskās dzīves norisēm.

Mērķtiecīgi organizēts mācību darbs attīstošā, bērna vajadzībām pielāgota vidē,  notiek ar brīdi tikko bērns ir ieradies izglītības iestādē, nodrošinot vienmērīgu slodzi visas dienas garumā, bērnam mācoties un rotaļājoties telpās un ārpus tām, lai katru dienu notiktu intelektuālās, fiziskās un emocionālās aktivitātes.

Ēdināšana notiek trīs reizes dienā.

Brokastis: pl. 8.30 – 9.00

Pusdienas: pl. 12.00 – 12.30

Launags: pl. 15.30

Katru dienu bērni guļ diendusu.

 Dodas ikdienas āra aktivitātēs.