Mākslas nodarbība

Mākslas pulciņa apraksts

Mākslas nodarbībā bērnam veidojas mākslinieciskās darbības pieredze, gaume un attīstās jaunrades spējas.

Par nodarbību

Laiks: 

Nodarbība notiek vienu reizi nedēļā, vienas nodarbības ilgums ir 30 minūtes

Cena:

Nodarbība ir iekļauta mācību maksā