Par mums

Bērni ir puķes Dieva pasaules dārzā, kas uz laiku ir uzticēti mūsu mīlestībai un kopšanai, bet, kas attīstās un aug pēc viņu pašu nesatricināmiem likumiem. /Zenta Mauriņa/

Bērni piedzimst ar zinātkāri par apkārtējo pasauli, ar vēlmi saprast kā tā ir uzbūvēta. Mēs ticam, ka ikvienā bērnā ir potenciāls gūt panākumus. Esam palīgi bērnam tik svarīgajā pasaules atklāšanas ceļā. Mēs palīdzēsim jūsu bērniņam apgūt prasmes un iemaņas, iegūt pirmās zināšanas par šo pasauli, pārvarēt grūtības un noticēt sev.

Pedagoģiskajā darbā izmantojam pasaulē atzītas pirmsskolas izglītības metodes un pašu pedagogu radošās idejas.

Mūsu darba principi (M. Montesori)

Skaties uz bērnu! – skolotājs vēro bērna darbību, pamana, kas bērnu interesē un rada vidi, kurā bērnam darboties.


Netraucē bērnam! – bērns var darīt visu, kas nekaitē pašam, citiem vai videi. Sargāsimies aiz nepacietības bērna vietā darīt to, ar ko bērns pats var tikt galā, ja viņu nesteidzina un nepārtrauc!


Palīdzi bērnam izdarīt pašam! – Rūpes par to, lai bērnam būtu iespēja apgūt nepieciešamās prasmes.

„Dudiņdārza” pedagogi palīdzēs Jūsu bērniņam harmoniski attīstīties jau no 1,6 gada vecuma un sagatavoties skolas gaitām.

Mēs domājam par to, lai pasaules izziņas process ir bērnam patīkams, viegls, vienkāršs, bērna interesēm atbalstošs un prieka pilns.